martes, 28 de julio de 2009

Aurora García Rivas. Outros dentes no coiro


OUTROS DENTES NO COIRO

Por fin chegas,

cando a tarde esfilacha

por derriba das hortensias o seu cobre

recocido.

Sudas, oles a trigo,

a espigas roubadas ós páxaros famentos.

Ó outro lado dos meus ollos

despénaseche a risa

como a augua nun cántaro quebrado

porque trais

mancaduras d’outros dentes no coiro vivo

e todo o polvo dos medeiros sin mallar

resbarándoche nas ingles.
Aurora García Rivas
....................

OTROS DIENTES EN LA PIEL

Por fin llegas,

cuando la tarde deshilacha

sobre las hortensias su cobre

recocido.

Sudas, hueles a trigo,

a espigas robadas a los pájaros hambrientos.

Al otro lado de mis ojos

se me lanza la risa

como el agua en un cántaro quebrado

porque traes

heridas de otros dientes en la piel

y todo el polvo de los almiares sin trillar

resbalándote en las ingles.